Riad Volante

ENNL

Ouled-Berhil, Marokko, 2008

Een riad is een traditioneel Marokkaans huis met een binnentuin. Het woord ‘riad’ is afkomstig van de arabische term voor tuin, “ryad”. Het ontwerp van deze woningen met binnenplaats in de kustgebieden van Marokko was een aanpassing en wijziging van de Romeinse villa. De riads zijn naar binnen gericht omwille van privacy redenen en bescherming tegen de weersomstandigheden. Deze naar binnen gerichte focus werd uitgedrukt door middel van grote ramen gericht naar centrale binnentuinen en binnenplaatsen en het vermijden van grote ramen aan de buitenmurenmuren.

Door het optillen van deze typisch naar binnen gerichte Riad, creëren we een nog interessantere centrale binnenplaats, omdat het nu uitzicht heeft op het omringende gebied en de tuin. Omdat het gebouw nu hoger is, zal het ook meer schaduw genereren voor de binnenkamers waardoor het meer bescherming geeft tegen de Marokkaanse hitte.

Door het volume op de tweede verdieping naar buiten te verplaatsen, wordt er een natuurlijk luifel gevormd die schaduw werpt op de vloer daaronder. Bovendien worden er zo automatisch twee wandelgangen gecreëerd die de bovenste kamers verbinden.

De buitengang dient als een passage rond het gebouw. De trap verbindt de begane grond via deze doorgang met de tweede verdieping en uiteindelijk met het dak. De externe ingangen - verbonden door deze promenade, leiden naar kleine, overdekte terrassen in diverse kleuren die functioneren als ingangen voor al de verschillende kamers.

Op deze manier wordt het betreden van de woning een belangrijke transitieve ervaring en zet het aan tot reflectie, omdat alle kamers openen in de centrale atrium ruimte.

De centrale binnenplaats wordt visueel en emotioneel versterkt door het omringende gebied naar het atrium toe met één meter te verhogen. Op deze manier wordt een intiemere ervaring gecreëerd zonder verlies van het geweldige weidse beeld op de omgeving met het Atlas gebergte.

Het zwembad vertrekt vanuit de binnenkant en strekt zicht uit onder het gebouw naar buiten toe, de helling doorsnijdend. Op deze manier kunnen mensen onder het gebouw door zwemmen naar de tuin.

 

Private house.
Ouled-Berhil, Marokko, 2008

 

Unbuilt.

 

A Riad is a traditional Moroccan house with an interior garden. The word riad comes from the Arabian term for garden, “ryad”. The design of these courtyard dwellings in the coastal regions of Morocco were an adaption and modification of the Roman villa. The riads are inward focused which allowed for family privacy and protection from the weather in Morocco. This inward focus was expressed in the central location of most of the interior gardens and courtyards and the lack of large windows on the exterior clay or mud brick walls.

 

By lifting this typical inward focused Riad, we create an even more interesting central courtyard because it now has views on its surroundings and garden. Because the building is now higher it will also generate more shadow on the inside rooms making it more protective towards the Moroccan weather.

 

By moving the volume of the second floor outwards, a natural canopy roof is shaped which sheds shadow on the floor below. In addition two outside corridors are created which connect all the upper guestrooms.

 

The outside corridor serves as a passageway around the building. The stairs connect the ground floor through this passage to the second floor and finally to the roof. The outside entrances –connected by this promenade, lead into small covered terraces in diverse colors that function as entrances to all the different rooms.

 

This way entering the house becomes a major transitional experience and encourages reflection because all of the rooms open into the central atrium space.

 

The central courtyard becomes visually and emotionally reinforced by rising the surrounding towards the atrium with one meter. This way a more intimate experience is created without losing the tremendous wide image of the surroundings. This lifted space is accessible from the in atrium and holds storage, bar cabinets,…

 

The swimming pool stretches from the inside of the building towards the surroundings outside of the building, cutting the slope. This way people can swim underneath the building towards the view.