Shutterflats

ENNL

Appartementsgebouw, 12 units.
Waregem, 2016, 850 m²

Het gebouw is zo opgevat dat alle appartementen zuidelijk georiënteerd zijn en uitkijken op het groene binnenplein tussen Villa d’Longueville en Avalon. Verschuifbare shutters, in houten verticaal open lattenwerk, verzorgen privacy, optimale bezonning en klimaatcontrole.

De gevel is geen statisch gegeven, hij verandert voortdurend. Hij wordt medebepaald door de bewoners, door het moment, door de seizoenen, dag en nacht, zodat leven en gebouw in elkaar overvloeien.

De bewegende schermen zorgen enerzijds voor intimiteit op het terras, dienen als zonnescherm, als privacy scherm op de drukke spitsuren en fungeren anderzijds als dynamische factor van het gebouw.  Zo ontstaat er een relatie met de stad gekoppeld aan een optimale gebruikswaarde voor de bewoners.

Ieder appartement beschikt over een open eet- en leefruimte die via een driedelig schuifraam toegang geeft tot het terras, dat zuidelijk georiënteerd is. Deze glazen zuidgevel zorgt voor een overvloed aan lichtinval en kijkt uit op het nieuwe plein met grote honderdjarige bomen. De buitenzijde van het terras wordt voorzien van fijne schuifpanelen met houten verticale verdeling. Dit zorgt voor de nodige zonnewering en privacy, maar geeft het appartement bovendien een unieke dynamische sfeer.

Het gebouw gaat een relatie van geven en nemen aan met zijn omgeving. Er ontstaat een schemerzone tussen openbaar domein en gebouw. De inkomhal maakt deel uit van het stedelijk circuit.

Een plein wordt gevormd tussen de Shutterflats, residentie Avalon en de historische Villa. Deze voormalige “Villa Gernay”, opgetrokken in 1904, werd door Delmulle Delmulle Architecten gerestaureerd en verbouwd voor costumier Kristof D’Hondt. Het engagement is veel originele elementen van de villa te behouden, en dit aan te vullen met nieuwe hedendaagse componenten.

De Shutterflats gaan een fascinerende en innige relatie aan met deze historische villa.

Group house, 12 units.
Waregem, 2016, 850 m²

 

The building is designed so that all apartments have a southern orientation and overlook the green courtyard between Villa d’Longueville and Avalon. Sliding shutters, in wooden vertical open slats, provide privacy, optimal sunlight and climate control.

 

The facade is not static, it is constantly changing. It is partly determined by the residents, by the moment, by the seasons, day and night, so that life and building merge into one another.

 

The moving screens provide intimacy on the terrace on the one hand, serve as a sunshade, as a privacy screen during busy rush hours and on the other hand function as a dynamic factor of the building.  This creates a relationship with the city linked to an optimal usage value for the residents.

 

Each apartment has an open dining and living space that gives access to the terrace, which is oriented south, through a three-part sash window. This south-facing glass façade provides an abundance of light and overlooks the new square with its large centenary trees. The outside of the terrace is provided with fine sliding panels with wooden vertical distribution. This provides the necessary sun protection and privacy, but also gives the apartment a unique dynamic atmosphere.

 

The building is a relationship of give and take with its environment. A twilight zone is created between public domain and building. The entrance hall is part of the urban circuit.

 

A square is formed between the Shutterflats, Avalon residence and the historic Villa. This former “Villa Gernay”, built in 1904, was restored and converted by Delmulle Delmulle Architects for costumer Kristof D’Hondt. The commitment is to preserve many of the original elements of the villa, and to complement this with new contemporary components.

 

The Shutterflats enter into a fascinating and intimate relationship with this historic villa.