Rag Doll

ENNL

Private woning, renovatie.
Knokke, 2016, 390 m²

Een “rag doll”, lappenpop, is een gevulde pop, traditioneel gemaakt uit verschillende stukjes materiaal. Het huis is net dat.

Cottages, boerderijen, hedendaagse minimale huizen, kastelen, bouwgronden. Het was moeilijk voor deze klanten, niet alleen om een passend gebouw of site te vinden, maar ook om de stijl of het gevoel te vinden dat ze wilden. Willen ze een moderne woning, of een cottage, en waar? In de stad? Op het platteland? Alles lag op de tafel.

We vonden het hele proces inspirerend. Huis of boerderij, stad of op het platteland, renovatie of nieuwbouw, cottage of hedendaags, deze architect of die architect? Dit wortelen werd de kern van het ontwerpproces. Een print-out van de dualiteit en twijfels van de cliënten. De menselijke context. Het wordt een fascinerende lappenpop.

Het project is eigenlijk onverwacht rationeel. De klant wilde absoluut een grote kelder onder het huis. Het huis is geregistreerd en beschermd door het stadhuis, dus slopen is onmogelijk. Een uitdaging. De bouw van de kelder betekent dat we het hele huis boven de begane grond moeten schoren. Dus hebben we besloten dat dit een perfecte basis vormt voor het ontwerp. We doorsnijden het hele huis onder het dak, zodat de hele begane grond transparant kan worden.

Deze transparante begane grond stelt zich ondergeschikt aan de bovenliggende cottage, waarvan het dak ligt ruim boven het geheel uittorent. Er is een wisselwerking tussen oud en nieuw. Een transparante eigentijdse sfeer in contrast met de sfeer van het begin van de 20e eeuw. Alle gevels blijven onaangeroerd in zijn totaliteit en huidige vorm.

Wij beschouwen de bestaande cottage als een nuttig relikwie, gelegen in een nieuwe structuur en infrastructuur. Het huis veranderd niet vanuit de omgeving. Het is slechts eenmaal binnen dat de drastische verandering zichtbaar wordt.

Het is eigenlijk een mooi contrast. De volledig beglaasde begane grond en het beschermde huisje erboven. Een goede uitdrukking van dualiteit die we vonden in de cliënten. En zij krijgen: de stad en het platteland, renovatie en nieuwbouw, bungalows en eigentijds, deze architect en die architect.

Private House, Refurbishment.
Knokke, 2020, 390 m²

 

Photos: Johnny Umans, René De Wit

 

Archdaily | Archello | Avontuura | Divisare | Archidust

 

A rag doll is a stuffed cloth doll, traditionally made from different scraps of material. The house in fact is just that.

 

Cottages, farmhouses, contemporary minimal houses, castles, building lots. It was  difficult for these clients, not only to find a fitting building or site, but also to find the style or feel they wanted. Do they want a contemporary house, or an over the top cottage, and where? In the city? In the countryside? Everything was on the table.

 

We found the whole process actually inspiring. House or farm, city or countryside, renovation or newly built, cottage or contemporary, this architect or that architect?  This struggle became the core of the design process for us. A printout of the duality and doubts of the clients. The human context. It becomes a fascinating rag doll.

 

The project involves the renovation and restoration of the protected villa, with a focus on strengthening the existing character.

 

The project is actually quite rational. The client absolutely wanted a large basement underneath the house. The house is registered and protected by the city hall, so demolishing it is impossible. A challenge. Building the basement, means that we have to hold up the entire house above the ground floor. So we decided this is a perfect basis for the design. We just cut the entire house under the roof, so the whole ground floor can be glazed.

 

The transparent ground floor sets itself inferior to the villa above, of which the roof sits firmly above the whole. There is an interaction between new and old. A transparent contemporary atmosphere in contrast with the atmosphere of the early 20th century. All facades remain untouched in its totality and current form.

 

We consider it actually as a useful relic, nestled in a new structure and infrastructure. The house doesn’t really change from the surroundings. It’s only from the inside that the drastic change becomes visible.

 

It is actually a beautiful contrast. The glazed ground floor and the protected cottage above. A good expression of duality we found in the clients. And they will have it all: city and countryside, renovation and newly built, cottage and contemporary, this architect and that architect.